Biuro Rachunkowe Eproco - Ostrów Wielkopolski

 • Innowacyjne biuro rachunkowe

  Eproco to nie tylko księgowość, lecz szeroka oferta usług składająca się również z usług kadrowo-płacowych, doradztwa gospodarczego, windykacji należności, obsługi BHP itp.

 • Kompleksowość i pewność

  Eproco to biuro rachunkowe działające na terenie całej Polski, które dąży do kompleksowej obsługi swoich klientów.

 • Korzyści ze współpracy z Eproco

  Współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym do gwarancja dostępu do zespołu specjalistów, sprawna i terminowa realizacja powierzonych zadań oraz brak stresu związanego z kontrolą podatkową.

 • Więcej niż zwykła księgowość

  Naszym klientom zapewniamy wysokiej jakości obsługę księgową wraz z bezpłatnym dostępem do Pulpitu Menadżera z informacjami o finansach ich firm. Oferujemy również rozbudowane analizy i różne struktury współpracy.

 • Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa

  Obsługa spraw pracowniczych, naliczanie wynagrodzeń, prowadzenie akt osobowych pracowników, rozliczanie wynagrodzeń w urzędach i wiele innych.

 • Doradztwo podatkowe

  Zawiłość przepisów podatkowych wymaga dobrej znajomości prawa oraz procedur. Eproco posiada własnego doradcę podatkowego, dzięki czemu należycie dbamy o kwestie podatkowe naszych klientów.

 • Doradztwo prawne

  Eproco zatrudnia własnego radcę prawnego, co zapewnia profesjonalną pomoc prawną dla każdej firmy. Eproco reprezentuje klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi.

 • Doradztwo gospodarcze dla firm

  Tworzenie umów handlowych, rejestracje i przekształcenia działalności, doradztwo związane z optymalizacją podatkową, doradztwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i wiele innych.

 • Windykacja należności

  Świadczymy usługi związane z odzyskiwaniem wierzytelności od nieuczciwych kontrahentów z całej Polski. Oferujemy wezwania do zapłaty, pozwy sądowe, wnioski egzekucyjne, protokoły nieściągalności itp.

 • Wszystko dla firmy pod 1 dachem

  Eproco posiada szeroki zakres usług dla swoich klientów. Zapewniamy m.in. obsługę BHP i Ppoż, wsparcie informatyczne oraz sprzedaż i wdrażanie oprogramowania Comarch ERP Optima.

 • Dokumentacja podatkowa cen transferowych

  W ramach świadczonych usług identyfikujemy transakcje zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi, dla których istnieje obowiązek sporządzenia dokumentacji za dany rok podatkowy.

 • Aktualności z życia Eproco

  Informacje z działalności firmy, notatki prasowe i wywiady związane z Eproco oraz reportaże z gal rozdania nagród (Wielkopolska Jakość, Wizjoner IT) itp.

 • Bezpłatny dostęp do informacji i porad

  Bieżące informacje o zmianach w przepisach prawa, porady i uwagi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zapisz się do newslettera i otrzymuj aktualne informacje na maila.

 • Jakość w atrakcyjnej cenie

  Wykorzystanie nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań pozwala nam oferować usługi wysokiej jakości przy zapewnieniu atrakcyjnych cen w dopasowanych pakietach usług.

 • Praca w Eproco

  Biuro Rachunkowe Eproco stale się rozwija, co przekłada się na wzrost zatrudnienia. Jeśli poszukujesz pracy w biurze rachunkowym lub chcesz odbyć staż – sprawdź czy akurat prowadzimy rekrutację.

 • Łatwy kontakt i dogodna lokalizacja

  Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Nasze działania prowadzone są na terenie całej Polski, a w Ostrowie Wielkopolskim oferujemy dogodna lokalizację i bezpłatny parking.

Limity podatkowe dla przedsiębiorców na 2018 r.

Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r.

W 2018 roku osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne będą miały obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody za 2017 rok wyniosą, co najmniej 2.000.000 euro.

Kwotę 2.000.000 euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Zgodnie z tabelą kursów średnich nr 190/A/NBP/2017, średni kurs euro 2 października 2017 r. wyniósł 4,3137 zł.

A zatem:

2.000.000 euro x 4,3137 zł = 8.627.400 zł.

Jeżeli w 2017 r. przychody jednostki wyniosą co najmniej 8.627.400 zł, to w 2018roku, będzie musiała prowadzić księgi rachunkowe.

W 2017 r. wynosi 8.595.200 zł.

 

Mały podatnik w VAT

W 2018r. status małego podatnika VAT będzie miał podatnik, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Po przeliczeniu będzie to kwota 5.176.000 zł.

Małym podatnikiem jest także prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

Po przeliczeniu będzie to kwota 194.000 zł.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

W dniu 2 października 2017 r. kurs euro był równy 4,3137 zł (tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2017).

1.200.000 euro x 4,3137 zł = 5.176.440 zł. Po zaokrągleniu jest to 5.176.000 zł.

45.000 euro x 4,3137 zł = 194.116,50zł. Po zaokrągleniu jest to 194.000 zł.

Przekroczenie podanych kwot powoduje utratę prawa do rozliczania się metodą kasową.

W 2017 r. kwota graniczna wynosiła 5.157.000 zł oraz 193.400 zł.

 

Mały podatnik w podatku dochodowym

W 2018 r. małym podatnikiem będzie osoba, której przychód w 2017 r. nie przekroczył 1.200.000 euro.

W przeliczeniu będzie to kwota 5.176.000 zł.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego,
w zaokrągleniu do 1.000 zł. W dniu 2 października 2017 r. ogłoszony kurs euro był równy 4,3137 zł (tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2017).

1.200.000 euro x 4,3137 zł=5.176.440 zł. Po zaokrągleniu jest to 5.176.000 zł.

W 2017 roku kwota graniczna wynosi 5.157.000 zł.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych można stosować w przypadku przychodów:

 • z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie,
 • wyłącznie z tytułu udziału w spółce - od przychodów osiągniętych łącznie przez wspólników,

- jeżeli przychody tych podatników za 2017 r. nie przekroczą równowartości w złotych 250.000 euro, niezależnie od tego, w jakiej formie podatnik był wtedy opodatkowany.

Zatem kwotą graniczną w 2018 r. będzie 1.078.425 zł (w 2017 r. kwotą graniczną było 644.640 zł).

Kwartalnie mogą płacić podatnicy, którzy w 2017 r. osiągnęli przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:

a) samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 25.000 euro, czyli 107.842,50 zł ( w 2017 r. kwotą graniczną było 107.440zł),

b) w formie wymienionych w pkt 1 lit. b) spółek, jeżeli przychody spółki nie przekroczą kwoty 25.000 euro, czyli 107.842.50 zł (w 2017 r. kwotą graniczną było 107.440 zł).

Jeżeli podatnik nie przekroczył tej kwoty, w roku 2018 nadal może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w 2018 r. ma zawsze prawo do wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania.

 

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

W 2018 r. kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosi w przeliczeniu 216.000 zł (w 2017 r. była to kwota 215.000 zł).

Jednorazowo odpisów amortyzacyjnych mogą dokonywać podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w tym wypadku jednorazowo od wartości początkowej środków trwałych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonujemy według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy,
w zaokrągleniu do 1.000 zł.

 

Podsumowanie

Wskaźniki

2017

2018

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

644.640 zł

1.078.425 zł

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

215.000 zł

216.000 zł

Mały podatnik w VAT

5.157.000 zł
193.400 zł

5.176.000 zł
194.000 zł

Mały podatnik w podatku dochodowym

5.157.000 zł

5.176.000 zł

Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r.

8.595.200 zł

8.627.400 zł